Global Clinicin palvelut

Jos tarvitset terveyteen liittyvää neuvontaa tai tietoa hoitomahdollisuuksistasi katso sivun alalaidasta lähimmän Global Clinicin yhteystiedot. Helsingin Global Clinicillä saa myös palveluohjausta, ehkäisyneuvontaa sekä oikeudellista neuvontaa. Global Clinicin palvelut ovat maksuttomia.

Alta löydät tietoa hoitomahdollisuuksista Suomessa.

Psykologipalvelut Helsingin Global Clinicillä

Paperittomuuteen liittyy huolta ja epävarmuutta tulevaisuudesta. Omasta tilanteesta keskusteleminen ammattilaisen kanssa voi helpottaa oloa. Global Clinic Helsingissä toimii vapaaehtoisia psykologeja, jotka tarjoavat psykologista keskusteluapua klinikan aukioloaikoina.

Psykologin vastaanotolle hakeudutaan esimerkiksi mielialaoireiden, stressin, univaikeuksien, ahdistuneisuuden tai ihmissuhteita koskevien huolien vuoksi. Vastaanotolle voi tulla keskustelemaan ja mahdollisesta jatkosta sovitaan psykologin kanssa erikseen. Luottamukselliset keskustelut käydään tarvittaessa tulkin välityksellä. Psykologeja sitoo vaitiolovelvollisuus.

Voit ilmoittaa tulostasi etukäteen soittamalla klinikan puhelinnumeroon. Yhteydenotto etukäteen ei ole välttämätön, mutta se auttaa varmistamaan psykologin ja tulkin saatavuuden.

Muiden tahojen järjestämiä palveluita

  • MIELI Kriisikeskus: lyhytkestoista keskusteluapua kriisistä selviytymisen tueksi.
  • Mieli ry:n englanninkielinen kriisipuhelin, Crisis Help Line: 09 2525 0116, pe 9-13 ja venäjänkielinen kriisipuhelin: 09 2525 0115, ma, ke ja to klo 12–16, ti ja pe klo 9–13.
  • Monika-naiset: monikulttuurista toimintaa ja tukea väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille ja -lapsille.
  • Mielenterveystalosta löytyy tietoa ja omahoito-ohjeita suomeksi, englanniksi ja venäjäksi.

Raskaana olevat ja lapset

Julkiset palvelut

Suomessa kaikki paperittomat saavat välttämätöntä hoitoa. Raskaana olevat paperittomat naiset saavat raskauteen ja synnytykseen liittyvät terveydenhoidon palvelut, kuten raskauden seurannan äitiysneuvolassa. Kaikki alle 18-vuotiaat paperittomat ovat oikeutettuja laajoihin terveydenhuollon palveluihin, kuten neuvolapalveluihin. Alla yhteytiedot pääkaupunkiseudun neuvolapalveluihin.

  • Helsingin neuvolan ajanvaraus: puh. 09 310 55530 (ma–pe klo 8–14)
  • Espoon neuvolan ajanvaraus: puh. 029 151 2400 (ma-pe klo klo 8.30–13.30: takaisinsoitto)
  • Vantaan neuvolan ajanvaraus: puh. 09 4191 5100 (ma-pe 8-15)

Jos neuvola-aikaa ei saa, ole yhteydessä Global Cliniciin.

Muissa kunnissa asuvien kannattaa olla yhteydessä lähimpään Global Cliniciin, jotta voimme selvittää raskauden seurannan mahdollisuudet.

Kaikilla kouluikäisillä lapsilla (7-16-vuotiaat) on Suomessa oikeus perusopetukseen sekä kouluterveydenhuoltoon. 

Jos sinulla on kysyttävää hoitomahdollisuuksista, voit ottaa yhteyttä Global Cliniciin.

Välttämätön hoito

Kaikki Suomessa oleskelevat paperittomat ovat oikeutettuja välttämättömään hoitoon julkisissa palveluissa. Voit lukea lisää paperittomien välttämättömästä hoidosta Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla.

Mikäli epäilet, että jonkun henki on vaarassa, ota aina yhteyttä hätäkeskukseen (112)! 

Kun tarvitset kiireellistä hoitoa, ota yhteys paikalliseen terveysasemaan, päivystysapuun (puh. 116117) tai päivystykseen. Kiireellinen hoito voi olla muutakin kuin päivystyksessä annettavaa hoitoa. Siihen voivat kuulua myös tarpeellinen lääkitys sekä laboratoriokokeet. Lääkärisi päättää kiireellisestä hoidosta. Lisätietoa hoitopaikoista löydät täältä.

Lasku perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynnistä tai sairaalahoidosta lähetetään jälkikäteen postitse.  Saat välttämätöntä hoitoa, vaikka sinulla ei olisikaan rahaa. Laskuasioissa voit olla yhteydessä sairaalan sosiaalityöntekijään tai Global Cliniciin. Yksityisillä lääkäriasemilla maksu suoritetaan yleensä paikan päällä.

Terveydenhuollon ammattilaisilla ei ole oikeutta ilmoittaa paperittomasta potilaasta poliisille tai maahanmuuttoviranomaisille vain siksi, että potilas on paperiton. Jos kuitenkin kohtaat tällaisen tilanteen tai kuulet siitä, ota yhteyttä Global Cliniciin.

Jos kohtaat ongelmia hoitoon pääsyssä tai haluat neuvoja, voit ottaa yhteyttä Global Cliniciin.