Mikä on Global Clinic?

Global Clinicin eli paperittomien klinikan toiminta perustuu pääosin vapaaehtoistyöhön. Helsingin klinikalla toimii vapaaehtoisia lääkäreitä, terveydenhoitajia, sairaanhoitajia, kätilöitä, hammaslääkäreitä, psykologeja sekä aulahenkilöstöä. Tulkkaus järjestetään. Jos haluat varmistaa, että juuri tietyn kielen tulkki on saatavilla, otathan meihin yhteyttä. Tarjoamme moniammatillista apua niille, joilla ei ole pääsyä julkiseen terveydenhoitoon Suomessa ja, jotka tarvitsevat tietoa hoitomahdollisuuksistaan. Apua saa veloituksetta, anonyymisti ja luottamuksella. Henkilökunta on sitoutunut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen. Yhteistyötä tekevät muun muassa Lääkärin Sosiaalinen Vastuu ry, Helsingin Diakonissalaitos ja Pakolaisneuvonta ry. Helsingissä on lisäksi seuraavat palvelut:

  • Oikeudellista neuvontaa, jota antaa Pakolaisneuvonta ry:n Paperittomat-lakimies
  • Keskustelumahdollisuus vapaaehtoisen psykologin kanssa, Psykologien sosiaalinen vastuu ry

Global Clinic toimii Helsingin lisäksi Turussa, Lahdessa, Tampereella ja Joensuussa. Global Clinicin palvelutarjonnan muualla Suomessa saa selville ottamalla yhteyttä paikalliseen paperittomien klinikkaan. Toiminnassa on eri paikkakunnilla mukana eri kansalaisjärjestöjä.

Medialle

Toimittajat voivat pyytää haastatteluja vapaaehtoistyöntekijöiltä. Global Clinicin periaatepäätöksen mukaan emme kuitenkaan pääsääntöisesti järjestä asiakkaidemme haastatteluja tai välitä heille haastattelupyyntöjä.

Toivomme, että mediassa nostettaisiin esiin rakenteita, jotka ovat esteenä paperittomien terveyspalveluihin pääsylle sekä paperittomien terveyspalveluihin liittyviä ajankohtaisia asioita.

Mediayhteydenotot:
p. 044 744 0014