Paperitto-
malle on monta määritelmää

Paperiton on henkilö, joka elää Suomessa vailla laillista oleskeluoikeutta. Paperittoman oleskelu ei ole virallisesti viranomaisten tiedossa tai sallimaa.  Suomessa on myös henkilöitä, joilla on oikeus oleskella Suomessa, mutta ei pääsyä tai rajattu sosiaali- ja terveyspalveluihin. He ovat peruspalveluihin pääsyn näkökulmasta paperittomia.

Paperittoman määritelmä vaihtelee ja eri tahot määrittelevät paperittomuuden eri tavoin.

Paperiton voi olla

Maassa ilman oleskelulupaa oleskeleva, muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta tai Sveitsistä kotoisin oleva henkilö, jolla ei ole vakuutusturvaa sairauden tai sairaanhoidon varalle.

Suomeen muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta tai Sveitsistä tullut henkilö, jonka oleskeluluvan tai viisumin edellytyksenä on ollut yksityinen sairausvakuutus, mutta vakuutusturva on päättynyt tai se ei ole kattava.

EU-kansalainen, jolla ei ole vakuutusturvaa sairauden tai sairaanhoidon varalle.

Myös seuraavat tahot ovat määritelleet paperittomuuden:

Lisää tietoa aiheesta:

Jokaisen oikeus terveyteen

Jokaisella on oikeus terveyteen – iästä, sukupuolesta, sosioekonomisista taustatekijöistä, kansalaisuudesta tai äidinkielestä huolimatta (WHO 1946). Oikeus terveyteen tarkoittaa muun muassa oikeutta saada terveydenhoitoa. Oikeudesta terveyteen säädetään muun muassa YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa (TSS-sopimus) sekä lapsen oikeuksien yleissopimuksessa (LOS). Suomessa oikeudesta terveyspalveluihin on säädetty perustuslaissa, terveydenhoitolaissa ja erikoissairaanhoitolaissa. Lue lisää sivulta Ammattilaiset.

Hyvällä perushoidolla ja ennaltaehkäisyllä saataisiin inhimillisesti ja taloudellisesti kestävää terveydenhuoltoa. Ajoissa hoitaminen on myös kustannustehokasta eli siksikin ajoissa hoitaminen kannattaa. Lue lisää Euroopan unionin perusoikeusviraston raportista. Useissa maissa paperittomien terveydenhoito onkin järjestetty osana julkista terveydenhuoltoa. Vapaaehtoisvoimin toimivia klinikoita toimii kuitenkin esimerkiksi Pohjoismaissa.